Rekonštrukcia bývania a prvé kroky (obnova hydroizolácie)

Pri kúpe (staršej) nehnuteľnosti potrebnej rekonštrukciu si dávame otázku s čím prvým začať. Samozrejme, ako prvé prichádza výmena strešnej krytiny (krov podľa potreby), výmena okien, dverí, kúrenie, elektrika, voda, omietky, podlahy a mnoho ďalšieho… Veľmi často sa stáva , že pri rekonštrukciach podceňujeme stav hydroizolácie, ktorá vo vyššom veku nehnuteľnosti stratila svoje vlastnosti a je takmer...

Celý článok

Tlaková injektáž muriva ?!

 Proti čomu sa používa tlaková injektáž ? proti zemnej a vzlínajúcej vlhkosti a priesakom vody v trhlinách a pracovných a dilatačních špárach, betónových a železobetonových konštrukciach v podzemných stavbách . Výhodou tlakovej injektáže : jednoduchosť a rýchlosť nenarušenie objektu zo statického hľadiska životnosť odnívanie vlhkosti odolonosť voči agresívnej vode okamžité odobratie vlhkosti na injektovanom mieste (cca. 20%)...

Celý článok

Čo je sanácia muriva ?

Sanácia – súhrn opatrení s cieľom vylepšiť nepriaznivý stav (ozdravenie, obnovenie, náprava, zabezpečenie stability, čo sa budov týka, spevňovanie). Sanovať  – ozdraviť, obnoviť, napraviť.  So sanáciou muriva sa najčastejšie stretávame pri starých aj historických budovách (kostoly, budovy v centrách miest), kde stenu tvorí zmes tehál, kameniva a iných stavebných zmesí.   Na životnosť stavieb a vplýva mnoho faktorov a najvýznamnejšie z nich sú miera a poveternostné vplyvy, miera...

Celý článok