Naše projekty 

Rodinný dom, Ráztočno

  • jednoradová injektáž, obnova nefunkčnej hydroizolácie

Rodinný dom, Nováky

  • plošná injektáž, hrúbka 40 cm, zmiešané murivo

Pohostinstvo, Solka

  • radová injektáž, hrúbka 50 cm, tehlové murivo

Pivnica, Nitrianske Pravno

  • radová injektáž, hrúbka 50 cm, kamenné murivo

Obchodné priestory, Nitrianske Pravno

  • radová injektáž, hrúbka 50 cm, kamenné murivo

Rodinný dom, Prievidza

  • radová injektáž, hrúbka 50 cm, kamenné murivo

Rodinný dom, Malá Lehôtka

  • radová injektáž, hrúbka 40 cm, zmiešané murivo

Rodinný dom, Partizánske 

  • plošná injektáž pivnice v zásype 30 cm + radová injektáž